Model Test Shoots: Zaneta Z.

Testshoots for London/Prague based model Zaneta Z.